Od roku 2022 se Beskydská stavební přejmenovala na IPS Třinec, a.s. Stavbu začaly komplikovat chyby v projektové dokumentaci, které bylo nutné opravit a případné vícenáklady projednat s dodavatelem. Harmonogram prací se začal protahovat. Z důvodu značného navýšení celkových nákladů musel investor přerušit stavbu a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek veškeré vícepráce znovu vysoutěžit. Tyto vícepráce bude realizovat firma Morys, a.s., která se společně s hlavním dodavatelem IPS Třinec, a.s. smluvně zavázala stavbu dokončit do listopadu 2024.

 

Videodokumentace průběhu stavby na https://www.youtube.com/watch?v=LtrSUnhR_Ww 

https://www.youtube.com/watch?v=HCnE-vkrSCk 

2023 1   2023 6

2023 23   2023 25

Fotodokumentace průběhu stavby v roce  2023 zde.

 

 

 

Za přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje, ředitele Domova Březiny a společnosti Beskydská stavební byla dne 17.7.2021 slavnostně zahájena revitalizace Domova Březiny, který tímto dostane zcela novou tvář. Dva celé zastaralé pavilony půjdou k zemi, místo nich v areálu vyrostou nové čtyři objekty pro komunitní bydlení. Zbylé původní budovy domova se budou rekonstruovat. Rozsáhlá krajská investice začíná v červenci tohoto roku, práce budou trvat přes dva roky, hotovo by mělo být v září 2023. Realizaci investice provede společnost Beskydská stavební, projektantem a autorským dozorem první části projektu je MR Design CZ, u druhé části projektu, tedy u rekonstrukce stávajících objektů, je to společnost DUPLEX, činnost technického dozoru a koordinátora BOZP vykonává společnost CITY INVEST OSTRAVA.

revitelizace 1   revitelizace 6

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii ,,Zahájení revitalizace".