CÍLOVÁ SKUPINA

Domov se zvláštním režimem je určen uživatelům ve věku od 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění demence stařecké, Alzheimerovy, vaskulární, smíšené nebo jiného typu.

 

Domov se zvláštním režimem není určen osobám: 

  •  s poruchou chování ohrožující na životě sebe a okolí,
  •  s mentálním postižením,
  •  se smyslovým postižením (neslyšící, nevidomí),
  •  kteří potřebují 24 hodinovou osobní asistenci (nepřetržitý osobní dohled).