POSLÁNÍ

Posláním Domova pro seniory je zajistit podmínky pro důstojný a spokojený život uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost s důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ve vlastním prostředí, ani pečovatelskou službou nebo jinými terenními službami.

Poslání se snažíme zajistit poskytováním individuální péči, podporou samostatnosti a posilováním společenských vazeb uživatelů.

 

CÍLE SLUŽBY

1) Nově přijatým uživatelům pomoci zvládnout příchod do Domova

  • ve spolupráci s uživatelem a s jeho rodinnými příslušníky vybavit pokoj před ubytováním v Domově tak, aby se cítil příjemně, 
  • v rámci adaptačního procesu pomoci uživateli lépe přijímat změnu nového prostředí.

2) Udržovat nebo zlepšovat dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů 

  • motivovat a podporovat uživatele v soběstačnosti, 
  • motivovat uživatele k vedení aktivního života v Domově, 
  • trénovat paměť a poznávací schopnosti uživatele.

3) Udržovat sociální kontakty uživatelů 

  •  udržovat kontakt s vlastní rodinou, s přáteli a blízkými osobami uživatele, 
  • podporovat uživatele při navazování nových vztahů se spolubydlícím a dalšími uživateli v Domově, 
  • pomáhat uživateli využívat služby či aktivity mimo Domov.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1) Dodržování práv uživatelů

Pracovníci usilují o vytváření podmínek pro poskytování služby, v nichž uživatel může naplňovat svá práva.

2) Respektování volby uživatelů

Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.

3) Individuální přístup k uživatelům

Pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb uživatele. Podporu a pomoc poskytují pracovníci na základě potřeb a schopností uživatele, aby si co nejdéle zachoval svou soběstačnost.

4) Rovnocenný přístup k uživatelům

Pracovníci vnímají uživatele jako rovnocenného partnera, podporují vzájemnou důvěru a respekt.

5) Týmová spolupráce

Pracovníci při poskytování služby uživateli vzájemně spolupracují a předávají si informace.

6) Poskytování odborné služby

Pracovníci se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně. Znalosti získané ze seminářů a stáží předávají svým spolupracovníkům a zavádějí je do praxe.