Domov Březiny připravuje revitalizaci ubytovacích kapacit. Některé pavilony budou demolovány a nahrazeny novými, abychom splnili požadované ubytovací standarty a mohli poskytovat ještě kvalitnější služby. Naším záměrem je poskytovat sociální službu cílové skupině Domov se zvláštním režimem. Po ukončení revitalizace nebude již služba Domov pro seniory v Domově Březiny poskytována. Na základě této skutečnosti již nepřijímáme žádosti  do Domova pro seniory.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Domov pro seniory je určen uživatelům od 65 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc či podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.

 

Domov pro seniory není určen osobám:

  • s poruchou chování ohrožující na životě sebe a okolí,
  • se smyslovým postižením (neslyšící, nevidomí),
  • kteří potřebují 24 hodinovou osobní asistenci (nepřetržitý osobní dohled).