V lednu oslavila paní Irena Kaletová krásné životní jubileum – 95 let.

Aktivizační pracovnice Vlaďka připravila oslavu pro paní Kaletovou. Pozvání přijali i spolubydlící, kteří paní Kaletové předali dárek a květiny. Na další oslavu přijali pozvání pan ředitel Ing. Zelek a také pan starosta Ing. Lukša. Paní Kaletovou potěšili nejen svou gratulací, ale také předáním osobního dárku a květin.

kaletov 2   kaletov 1

  

Nádherných 90 let se dožila v lednu paní Štěpánka Kozielová. Své životní jubileum oslavila společně se svými spolubydlícími, pro které měla připravené pohoštění. Za domov ji přišel popřát také pan ředitel. Paní Kozielovou potěšila samotná oslava a květiny, které má ráda celý život.

naroz5   naroz6